เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
People Who Liked This Video Also Liked

เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว CST
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว CST
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
เครื่องหยอดเมล็ดไพโอเนียร์ วิธีประกอบให้เป็น 7 ปาก
เครื่องหยอดเมล็ดไพโอเนียร์ วิธีประกอบให้เป็น 7 ปาก
เครื่องหยอดเมล็ด
เครื่องหยอดเมล็ด
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว

Did this video help you?

Nattachai Yotying: อยากเห็นวิธีการทำเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว

sowat tokonchai: ใช้ดินแห้งได้ไหมครับ

sowat tokonchai: ชอบมากครับ
Rating:
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 5 out of 5

Featured Video

How to Insulate Walls


เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว