เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
People Who Liked This Video Also Liked

เครื่องหยอดเมล็ดข้าว ไม่ถึง500 บ
เครื่องหยอดเมล็ดข้าว ไม่ถึง500 บ
เครื่องหยอดข้าวแห้ง
เครื่องหยอดข้าวแห้ง
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
Rice Seed Planter เครืองหยอดแห้ง แบบจานเปิดร่อง-2
Rice Seed Planter เครืองหยอดแห้ง แบบจานเปิดร่อง-2
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
เครื่องหยอดแถวเมล็ดข้าวงอก (Rice Drum Seeder)
เครื่องหยอดแถวเมล็ดข้าวงอก (Rice Drum Seeder)
เครื่องหยอดแถวเมล็ดข้าวงอก (Rice Drum Seeder)
เครื่องหยอดแถวเมล็ดข้าวงอก (Rice Drum Seeder)
เครื่องหยอดข้าว
เครื่องหยอดข้าว
นวัตกรรมเครื่องหยอดข้าวรีโมท
นวัตกรรมเครื่องหยอดข้าวรีโมท
เครื่องหยอดแถวข้าวงอก Rice Drum Seeder (Complete)
เครื่องหยอดแถวข้าวงอก Rice Drum Seeder (Complete)
ระบบเพิ่มผลผลิตข้าว นาปี นาน้ำฝน นาหยอดข้าวแห้ง Rice Seed Planter-3
ระบบเพิ่มผลผลิตข้าว นาปี นาน้ำฝน นาหยอดข้าวแห้ง Rice Seed Planter-3
เครื่องหยอดข้าวงอกเป็นแถว Drum seeder/paddy seeder
เครื่องหยอดข้าวงอกเป็นแถว Drum seeder/paddy seeder
หยอดข้าว 1 เมล็ด 1 ถาด 1 นาที (434 หลุม) Single Rice Seed Seeder
หยอดข้าว 1 เมล็ด 1 ถาด 1 นาที (434 หลุม) Single Rice Seed Seeder
เครื่องหยอดข้าว ท.อุดมผล สุพรรณบุรี
เครื่องหยอดข้าว ท.อุดมผล สุพรรณบุรี
เครื่องปลูกข้าว
เครื่องปลูกข้าว
เครื่องหยอดเมล็ดข้าวงอก
เครื่องหยอดเมล็ดข้าวงอก
ระบบเพิ่มผลผลิตข้าว นาปี นาน้ำฝน นาหยอดข้าวแห้ง-4
ระบบเพิ่มผลผลิตข้าว นาปี นาน้ำฝน นาหยอดข้าวแห้ง-4
ข้าวนาหยอดเเห้ง
ข้าวนาหยอดเเห้ง
เครื่องหยอดข้าวงอก drum seeder - การใช้งาน
เครื่องหยอดข้าวงอก drum seeder - การใช้งาน

Did this video help you?

sowat tokonchai: ใช้ดินแห้งได้ไหมครับ

sowat tokonchai: ชอบมากครับ

Nattachai Yotying: อยากเห็นวิธีการทำเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
Rating:
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 3.5 out of 5

Featured Video

How to Insulate Walls


เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว