เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
People Who Liked This Video Also Liked

เครื่องหยอดเมล็ดข้าว ไม่ถึง500 บ
เครื่องหยอดเมล็ดข้าว ไม่ถึง500 บ
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
Rice Seed Planter เครืองหยอดแห้ง แบบจานเปิดร่อง-2
Rice Seed Planter เครืองหยอดแห้ง แบบจานเปิดร่อง-2
เครื่องหยอดแถวเมล็ดข้าวงอก (Rice Drum Seeder)
เครื่องหยอดแถวเมล็ดข้าวงอก (Rice Drum Seeder)
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
เครื่องหยอดข้าวแห้ง
เครื่องหยอดข้าวแห้ง
เครื่องหยอดเมล็ดข้าว
เครื่องหยอดเมล็ดข้าว
เครื่องหยอดแถวเมล็ดข้าวงอก (Rice Drum Seeder)
เครื่องหยอดแถวเมล็ดข้าวงอก (Rice Drum Seeder)
เครื่องหยอดเมล็ดข้าวงอก
เครื่องหยอดเมล็ดข้าวงอก
เครื่องหยอดข้าวงอกเป็นแถว Drum seeder/paddy seeder
เครื่องหยอดข้าวงอกเป็นแถว Drum seeder/paddy seeder
หยอดข้าว 1 เมล็ด 1 ถาด 1 นาที (434 หลุม) Single Rice Seed Seeder
หยอดข้าว 1 เมล็ด 1 ถาด 1 นาที (434 หลุม) Single Rice Seed Seeder
เครื่องหยอดแถวข้าวงอก Rice Drum Seeder (Complete)
เครื่องหยอดแถวข้าวงอก Rice Drum Seeder (Complete)
นวัตกรรมเครื่องหยอดข้าวรีโมท
นวัตกรรมเครื่องหยอดข้าวรีโมท
ระบบเพิ่มผลผลิตข้าว นาปี นาน้ำฝน นาหยอดข้าวแห้ง Rice Seed Planter-3
ระบบเพิ่มผลผลิตข้าว นาปี นาน้ำฝน นาหยอดข้าวแห้ง Rice Seed Planter-3
เครื่องหยอดข้าว ท.อุดมผล สุพรรณบุรี
เครื่องหยอดข้าว ท.อุดมผล สุพรรณบุรี
เครื่องปลูกข้าว
เครื่องปลูกข้าว
ระบบเพิ่มผลผลิตข้าว นาปี นาน้ำฝน นาหยอดข้าวแห้ง-4
ระบบเพิ่มผลผลิตข้าว นาปี นาน้ำฝน นาหยอดข้าวแห้ง-4
ข้าวนาหยอดเเห้ง
ข้าวนาหยอดเเห้ง
เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก
เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก

Did this video help you?

sowat tokonchai: ใช้ดินแห้งได้ไหมครับ

sowat tokonchai: ชอบมากครับ

Nattachai Yotying: อยากเห็นวิธีการทำเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
Rating:
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 3.5 out of 5

Featured Video

How to Insulate Walls


เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว