เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
People Who Liked This Video Also Liked

เครื่องหยอดเมล็ดข้าว ไม่ถึง500 บ
เครื่องหยอดเมล็ดข้าว ไม่ถึง500 บ
โครงงานเครื่องหยอดเมล็ดข้าว
โครงงานเครื่องหยอดเมล็ดข้าว
เครื่องหยอดแถวเมล็ดข้าวงอก (Rice Drum Seeder)
เครื่องหยอดแถวเมล็ดข้าวงอก (Rice Drum Seeder)
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
เครื่องหยอดเมล็ดข้าว
เครื่องหยอดเมล็ดข้าว
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
Rice Seed Planter เครืองหยอดแห้ง แบบจานเปิดร่อง-2
Rice Seed Planter เครืองหยอดแห้ง แบบจานเปิดร่อง-2
เครื่องหยอดเมล็ดข้าวงอก
เครื่องหยอดเมล็ดข้าวงอก
เครื่องหยอดแถวเมล็ดข้าวงอก (Rice Drum Seeder)
เครื่องหยอดแถวเมล็ดข้าวงอก (Rice Drum Seeder)
เครื่องหยอดข้าวงอกเป็นแถว Drum seeder/paddy seeder
เครื่องหยอดข้าวงอกเป็นแถว Drum seeder/paddy seeder
ระบบเพิ่มผลผลิตข้าว นาปี นาน้ำฝน นาหยอดข้าวแห้ง Rice Seed Planter-3
ระบบเพิ่มผลผลิตข้าว นาปี นาน้ำฝน นาหยอดข้าวแห้ง Rice Seed Planter-3
เครื่องหยอดข้าว
เครื่องหยอดข้าว
หยอดข้าว 1 เมล็ด 1 ถาด 1 นาที (434 หลุม) Single Rice Seed Seeder
หยอดข้าว 1 เมล็ด 1 ถาด 1 นาที (434 หลุม) Single Rice Seed Seeder
นวัตกรรมเครื่องหยอดข้าวรีโมท
นวัตกรรมเครื่องหยอดข้าวรีโมท
เครื่องหยอดแถวข้าวงอก Rice Drum Seeder (Complete)
เครื่องหยอดแถวข้าวงอก Rice Drum Seeder (Complete)
ข้าวนาหยอดเเห้ง
ข้าวนาหยอดเเห้ง
เครื่องปลูกข้าว
เครื่องปลูกข้าว
เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก
เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก

Did this video help you?

sowat tokonchai: ใช้ดินแห้งได้ไหมครับ

sowat tokonchai: ชอบมากครับ

Nattachai Yotying: อยากเห็นวิธีการทำเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
Rating:
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 3.5 out of 5

Featured Video

How to Insulate Walls


เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว