วิชาของสำนักดาบพุทไธสวรรย์
People Who Liked This Video Also Liked

Did this video help you?

วันปิติ บัวหนุน: ผมก็ลกศิษย์อาจารย์ปราโมทย์ เมษะมานเหมือนกัน

Kitt Lim: ที่มา krabikrabong.co.uk

Kitt Lim: ครอบครัวของอาจารย์ สมัย ตัดสินใจปิดสถาบันการสอนศิลปะป้องกันตัว กระบี่กระบองลง ภายหลัง อาจารย์ ปราโมทย์ เมษะมาน บุตรชาย ได้ตัดสินใจออกมาดำเนินการเปิด สถาบันสอนศิลปะป้องกันตัว กระบี่กระบอง แห่งใหม่ ที่ เขตลาดพร้าว ที่บ้านเลขที่ 23 ตึกที่ 5 ซอย ลาดพร้าว 124 ถนน ลาดพร้าว เขต วังทองหลาง กรุงเทพ 103100

Kitt Lim: สถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว พุทไธศวรรย์ ได้ปิดตัวลงและย้ายไปอยู่สถานที่ใหม่ สถาบันศิลปะป้องกันตัว พุทไธศวรรย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของศิลปะป้องกันตัว กระบี่กระบอง ได้ย้ายสถานที่ไปอยุ่ที่เขต ลาดพร้าว กรุงเทพ เป็นเวลาหลายปีที่ อาจารย์สมัย เมษะมาน ได้สอนศิลปะป้องกันตัว กระบี่กระบอง ที่กรุงเทพ ภายหลังจากอาจารย์ สมัยได้เสียชีวิต
Rating:
วิชาของสำนักดาบพุทไธสวรรย์ 5 out of 5

Featured Video

How to Insulate Walls


วิชาของสำนักดาบพุทไธสวรรย์