รถพ่นยา
People Who Liked This Video Also Liked

รถพ่นยา - รถฉีดยา
รถพ่นยา - รถฉีดยา
รถพ่นยาในนาข้าวพุ่มเชย
รถพ่นยาในนาข้าวพุ่มเชย
เครื่องพ่นยาติดตั้งกับรถแทรกเตอร์
เครื่องพ่นยาติดตั้งกับรถแทรกเตอร์
รถพ่นยา เชียงกง สกลนคร นครพนม
รถพ่นยา เชียงกง สกลนคร นครพนม
รถพ่นยาบังคับวิทยุ
รถพ่นยาบังคับวิทยุ
รถพ่นยาในนาข้าว Amvon group [2/2]
รถพ่นยาในนาข้าว Amvon group [2/2]
รถพ่นยาในพืชไร่และนาข้าวฝืมือคนไทย/Agricultural Spraying machine
รถพ่นยาในพืชไร่และนาข้าวฝืมือคนไทย/Agricultural Spraying machine
ธุรกิจติดดาว   รถพ่นยาเอนกประสงค์
ธุรกิจติดดาว รถพ่นยาเอนกประสงค์
รถพ่นยา
รถพ่นยา
รถฉีดพ่นยาในนาข้าวและพืชไร่/Thai Agricultural Spraying Machine
รถฉีดพ่นยาในนาข้าวและพืชไร่/Thai Agricultural Spraying Machine
รถพรวนดิน พ่นยา บรรทุก อื่นๆ  ควบคุมการทำงานระยะไกล WI FI  (คอนเซป Currentity under development)
รถพรวนดิน พ่นยา บรรทุก อื่นๆ ควบคุมการทำงานระยะไกล WI FI (คอนเซป Currentity under development)
รถพ่นยาในนาข้าว Amvon group [1/2]
รถพ่นยาในนาข้าว Amvon group [1/2]
เครื่องพ่นยาแบบตั้งพื้น CHAWANPICH PPS-26ES.avi
เครื่องพ่นยาแบบตั้งพื้น CHAWANPICH PPS-26ES.avi

Did this video help you?

prateep 555: ราคาแพงปะเนี่ย

seetharamarao ratala: call me may no 9963630704 i want sale this product

สมศักดิ์ พุ่มเชย: รถพ่นยาในนาข้าวพุ่มเชย
Rating:
รถพ่นยา 5 out of 5

Featured Video

How to Insulate Walls


รถพ่นยา