รถเกี่ยวข้าว คูโบต้า Kubota AX60 2nd Hand From Japan.
People Who Liked This Video Also Liked

รถเกี่ยวข้าว คูโบต้า Kubota AX60 2nd hand from Japan.
รถเกี่ยวข้าว คูโบต้า Kubota AX60 2nd hand from Japan.

Did this video help you?

phithayathorm: สวยๆ

narn41: เป็นของมือสองจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ ราคาพิเศษ 490,000 บาท ครับ สภาพสมบูรณ์มาก
Rating:
รถเกี่ยวข้าว คูโบต้า Kubota AX60 2nd hand from Japan. 4.6 out of 5

Featured Video

How to Insulate Walls


รถเกี่ยวข้าว คูโบต้า Kubota AX60 2nd hand from Japan.