แข่งเรือไฟฟ้า Open 28 11 10 0
People Who Liked This Video Also Liked

แข่งเรือบังคับ ชิงถ้วยประทาน FASTEST RC RACING BOAT
แข่งเรือบังคับ ชิงถ้วยประทาน FASTEST RC RACING BOAT
NEW!! แข่งเรือบังคับแบบฉบับคนไทย King of 3200kv [19/11/60]
NEW!! แข่งเรือบังคับแบบฉบับคนไทย King of 3200kv [19/11/60]
เรือไฟฟ้า ช่างแป๊ะ 0954860898
เรือไฟฟ้า ช่างแป๊ะ 0954860898
ทดสอบเรือไฟฟ้า we
ทดสอบเรือไฟฟ้า we
แข่งเรือไฟฟ้าทางตรงสนามท่าไม้
แข่งเรือไฟฟ้าทางตรงสนามท่าไม้

Did this video help you?

พรเทพ ปรีแย้ม: มันมาก555

Surapong Meema: ราคาอยู่ที่เท่าไรคัฟ

Julio C: The lake seems so small for the boats. Yes, it seems like the boats are either a copy of a seaducer or the actual one. The white was fast. Wonder what kind of prop/motor combo they got. They were moving!!

Peter Chan: 1st one looks local made or very seaducer like, 2nd one china made. 3rd one local made. 4th one dun care don bother. but its not so much the hull but what they do to their engines. freaking fast for v hull. the first win becoz of his driving skill and his boat is slightly faster then the 2nd.

Peter Chan: 1st one looks local made or very seaducer like, 2nd one china made. 3rd one local made. 4th one dun care don bother

Linoge279: wow...nice race...what boat are those?is it local made?

4mods: What a wicked start! Great race!
Rating:
แข่งเรือไฟฟ้า Open 28 11 10 0 5 out of 5

Featured Video

How to Insulate Walls


แข่งเรือไฟฟ้า Open 28 11 10 0