แข่งเรือไฟฟ้า Open 28 11 10 0
People Who Liked This Video Also Liked

แข่งเรือไฟฟ้าทางตรงสนามท่าไม้
แข่งเรือไฟฟ้าทางตรงสนามท่าไม้
long tails boat racing 10.แข่งเรือ
long tails boat racing 10.แข่งเรือ
แข่งเรือบังคับ 11 11 2011
แข่งเรือบังคับ 11 11 2011
แข่งเรือบังคับ
แข่งเรือบังคับ
เรือบังคับมอเตอร์ไฟฟ้า2.mp4
เรือบังคับมอเตอร์ไฟฟ้า2.mp4
แข่งเรือบังคับ มจพ
แข่งเรือบังคับ มจพ
เรือสองตอนบังคับไฟฟ้า 3200 kv
เรือสองตอนบังคับไฟฟ้า 3200 kv
เรือบังคับไฟฟ้า
เรือบังคับไฟฟ้า
เรือประมงบังคับไฟฟ้า
เรือประมงบังคับไฟฟ้า
เรือไฟฟ้าแบบติดข้าง1
เรือไฟฟ้าแบบติดข้าง1
มาชมเรือแข่งDRAGกันบ้างครับ
มาชมเรือแข่งDRAGกันบ้างครับ
RC8RIEW SHOP # ร้านจำหน่ายเรือไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในแปดริ้ว
RC8RIEW SHOP # ร้านจำหน่ายเรือไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในแปดริ้ว
แข่งเรือ 2 ตอน
แข่งเรือ 2 ตอน
แข่งเรือสองตอนวัดดอนไก่ดี13.AVI
แข่งเรือสองตอนวัดดอนไก่ดี13.AVI

Did this video help you?

Peter Chan: 1st one looks local made or very seaducer like, 2nd one china made. 3rd one local made. 4th one dun care don bother

Linoge279: wow...nice race...what boat are those?is it local made?

Julio C: The lake seems so small for the boats. Yes, it seems like the boats are either a copy of a seaducer or the actual one. The white was fast. Wonder what kind of prop/motor combo they got. They were moving!!

4mods: What a wicked start! Great race!

Peter Chan: 1st one looks local made or very seaducer like, 2nd one china made. 3rd one local made. 4th one dun care don bother. but its not so much the hull but what they do to their engines. freaking fast for v hull. the first win becoz of his driving skill and his boat is slightly faster then the 2nd.

Surapong Meema: ราคาอยู่ที่เท่าไรคัฟ

พรเทพ ปรีแย้ม: มันมาก555
Rating:
แข่งเรือไฟฟ้า Open 28 11 10 0 4.6 out of 5

Featured Video

How to Insulate Walls


แข่งเรือไฟฟ้า Open 28 11 10 0