แข่งเรือไฟฟ้า Open 28 11 10 0
People Who Liked This Video Also Liked

แข่งเรือไฟฟ้าทางตรงสนามท่าไม้
แข่งเรือไฟฟ้าทางตรงสนามท่าไม้
Aunt Rc Shop ร้านเรือบังคับไฟฟ้าและน้ำมันที่อยากให้ท่านได้รู้จัก
Aunt Rc Shop ร้านเรือบังคับไฟฟ้าและน้ำมันที่อยากให้ท่านได้รู้จัก
long tails boat racing 10.แข่งเรือ
long tails boat racing 10.แข่งเรือ
แข่งเรือหางยาว - รุ่นฮอนด้า 11 มีนาคม 55
แข่งเรือหางยาว - รุ่นฮอนด้า 11 มีนาคม 55
แข่งเรือบังคับ 11 11 2011
แข่งเรือบังคับ 11 11 2011
เรือบังคับมอเตอร์ไฟฟ้า2.mp4
เรือบังคับมอเตอร์ไฟฟ้า2.mp4
เรือสองตอนบังคับไฟฟ้า 3200 kv
เรือสองตอนบังคับไฟฟ้า 3200 kv
เรือบังคับไฟฟ้า
เรือบังคับไฟฟ้า
เรือประมงบังคับไฟฟ้า
เรือประมงบังคับไฟฟ้า
เรือสองตอนโอ๋ rc
เรือสองตอนโอ๋ rc
เรือบังคับไฟฟ้า แรงๆ
เรือบังคับไฟฟ้า แรงๆ
เรือ7010BOTA กับ เรือ7009BOAT พร้อมเล่น
เรือ7010BOTA กับ เรือ7009BOAT พร้อมเล่น
รถบังคับไฟฟ้า
รถบังคับไฟฟ้า
แข่งเรือบังคับ
แข่งเรือบังคับ
แข่งเรือ 2 ตอน
แข่งเรือ 2 ตอน
แข่งเรือสองตอนวัดดอนไก่ดี13.AVI
แข่งเรือสองตอนวัดดอนไก่ดี13.AVI

Did this video help you?

Peter Chan: 1st one looks local made or very seaducer like, 2nd one china made. 3rd one local made. 4th one dun care don bother

santri2012: โหเรือหรือจรวด

Linoge279: wow...nice race...what boat are those?is it local made?

Julio C: The lake seems so small for the boats. Yes, it seems like the boats are either a copy of a seaducer or the actual one. The white was fast. Wonder what kind of prop/motor combo they got. They were moving!!

4mods: What a wicked start! Great race!

Peter Chan: 1st one looks local made or very seaducer like, 2nd one china made. 3rd one local made. 4th one dun care don bother. but its not so much the hull but what they do to their engines. freaking fast for v hull. the first win becoz of his driving skill and his boat is slightly faster then the 2nd.

Surapong Meema: ราคาอยู่ที่เท่าไรคัฟ

manchutipong: แรงมาก

พรเทพ ปรีแย้ม: มันมาก555
Rating:
แข่งเรือไฟฟ้า Open 28 11 10 0 4.5 out of 5

Featured Video

How to Insulate Walls


แข่งเรือไฟฟ้า Open 28 11 10 0