สอนโซลาร์เซลล์ตอนที่5
People Who Liked This Video Also Liked

สอนเรื่องโซลาร์เซลล์ตอนที่1
สอนเรื่องโซลาร์เซลล์ตอนที่1
สอนโซลาร์เซลล์ตอนที่2
สอนโซลาร์เซลล์ตอนที่2
สอนโซลาร์เซลล์ตอนที่3
สอนโซลาร์เซลล์ตอนที่3
สอนโซลาร์เซลล์ตอนที่8
สอนโซลาร์เซลล์ตอนที่8
สอนโซลาร์เซลล์ตอนที่4
สอนโซลาร์เซลล์ตอนที่4

Did this video help you?

Show Im: วิธีการซ่อมแผงโซลาร์เซลล์ที่แตก ด้วย เครื่องเจียรกระเบื้อง ปืนลมร้อน เทปกาวอลูมิเนี่ยม และปิดแผลด้วยโพลียูลีเทนและน้ำยากัดกระจก เทคนิคแก้ปัญหาเทปกาวไม่นำไฟฟ้าด้วยการขูดด้วยด้ามไฟแช็ค  ภาคปฏิบัติ ซ่อมแผงโซลารเซลล์ การบัดกรีขั้วอลูมิเนียมเพื่อต่อกับตะกั่วด้วย น้ำยากัดอลูมิเนียม  
Rating:
สอนโซลาร์เซลล์ตอนที่5 5 out of 5

Featured Video

How to Insulate Walls


สอนโซลาร์เซลล์ตอนที่5