สอนโซลาร์เซลล์ตอนที่5
People Who Liked This Video Also Liked

สอนเรื่องโซลาร์เซลล์ตอนที่1
สอนเรื่องโซลาร์เซลล์ตอนที่1
สอนโซลาร์เซลล์ตอนที่9
สอนโซลาร์เซลล์ตอนที่9
สอนโซลาร์เซลล์ตอนที่3
สอนโซลาร์เซลล์ตอนที่3
สอนโซลาร์เซลล์ตอนที่11
สอนโซลาร์เซลล์ตอนที่11
บรรยายโซลาร์เซลล์ตอน4จาก4
บรรยายโซลาร์เซลล์ตอน4จาก4
ระบบติดตามดวงอาทิตย์สำหรับโซลาร์เซลล์ part1
ระบบติดตามดวงอาทิตย์สำหรับโซลาร์เซลล์ part1
บรรยายโซลาร์เซลล์ตอนที่2จาก4
บรรยายโซลาร์เซลล์ตอนที่2จาก4
เปิดทีวีโดยตรงจากแผงโซลาร์เซลล์
เปิดทีวีโดยตรงจากแผงโซลาร์เซลล์
บรรยายโซลาร์เซลล์ตอน1จาก4
บรรยายโซลาร์เซลล์ตอน1จาก4
อบรมโซลาร์เข้มตอน5
อบรมโซลาร์เข้มตอน5
รวมเทคนิคโซลาร์เซลล์1
รวมเทคนิคโซลาร์เซลล์1
solar cell ใช้กับตู้เย็น20120913_103515.mp4
solar cell ใช้กับตู้เย็น20120913_103515.mp4
เทคนิคโซลาร์เซลล์fmtv1
เทคนิคโซลาร์เซลล์fmtv1
แผ่นโซล่าเซลล์65wที่ประกอบเอง
แผ่นโซล่าเซลล์65wที่ประกอบเอง
โรงงานโซลาร์เซลล์
โรงงานโซลาร์เซลล์
เทคนิคโซลาร์เซลล์fmtv2
เทคนิคโซลาร์เซลล์fmtv2
ทดสอบ DC Pump กับแผง Solar 40W
ทดสอบ DC Pump กับแผง Solar 40W
(DNA-POWER) สอนประกอบเเผงโซล่าเซลล์
(DNA-POWER) สอนประกอบเเผงโซล่าเซลล์
สูบน้ำด้วยแผ่นโซล่าเซลล์65w*2 ตอน1
สูบน้ำด้วยแผ่นโซล่าเซลล์65w*2 ตอน1

Did this video help you?

Share your experiences & Help others!
Rating:
สอนโซลาร์เซลล์ตอนที่5 4.7 out of 5

Featured Video

How to Insulate Walls


สอนโซลาร์เซลล์ตอนที่5